2x Proficiat

☝️ De derde graad nam deel aan de kangoeroewedstrijd. Wiskundetalenten kunnen in deze wedstrijd schitteren.
Dit jaar namen maar liefst 110962 leerlingen deel, verspreid over 1415 scholen in Vlaanderen.
In onze school namen 24 leerlingen deel Negen leerlingen vielen in de prijzen.
Twee van hen zitten zelfs in de Vlaamse top 100 !!

.....

Wiskundeweek

Onze focus lag een hele week op wiskunde. Alle kleuters en lln. van de lagere school gaven aandacht aan verschillende wiskundige aspecten en gingen er mee aan de slag. Lengte, afstand, vergelijken en sorteren en ruimtelijke oriëntatie kwamen zeker al aan bod.

Pagina's