Ouderraad : Werking en samenstelling

 

1. Doel en werking van de ouderraad

Alle ouders samen maken deel uit van de oudervereniging. Een aantal verkozenen uit die oudervereniging vormen de ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders naar de school en/of het schoolbestuur toe en neemt daarbij een aantal concrete taken op zich:

  • het verzekeren van inspraak van de ouders bij het beleid en de activiteiten van de school.
De ouderraad geeft advies aan de directie en/of het schoolbestuur over onderwerpen van algemene aard, waarbij het kind steeds centraal staat;
  • het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de ouders en de school. De ouderraad zorgt er enerzijds zelf voor dat informatie bij de ouders komt en dringt er anderzijds bij de school op aan om informatie tijdig aan ouders door te geven;
  • het organiseren van vormingsactiviteiten voor de ouders;
  • het mee organiseren van een aantal praktische activiteiten binnen schoolverband. Dit kan gaan van het helpen bij naschoolse activiteiten (zoals een herfstopkuis van de speelplaats) tot het financieel ondersteunen van extraatjes voor de opvoeding van de kinderen (zoals extra educatief materiaal voor in de klas).

De ouderraad organiseert ook jaarlijks in samenwerking met de school enkele activiteiten waarvan de opbrengst naar bovenstaande taken gaat. Ouders worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via mails. Bovendien wordt er jaarlijks een algemene vergadering georganiseerd. Ouders kunnen hier alles vernemen over het reilen en zeilen van de ouderraad, inclusief de financiële toestand.

Vragen en suggesties van ouders worden ter harte genomen en besproken tijdens de maandelijkse vergaderingen van de ouderraad, waarbij de leden samen met de directie en vertegenwoordigers van de leerkrachten de huidige stand van zaken bespreken.

Ouders worden graag uitgenodigd om van dit inspraakkanaal gebruik te maken, zowel om positieve zaken te ondersteunen, als – indien nodig – bezorgdheden aan te kaarten. De ouderraad kan immers in sterke mate meewerken aan een goede en constructieve sfeer op school. Zie rubriek “Samenstelling van de Ouderraad” voor de lijst van de leden.

2. Samenstelling

Ouders

Beersaerts Mikhael  
Bollen Joachim  Vicevoorzitter & Coordinator Rock Werchter
De Smet Bart  Social Media
Eulaerts Stijn  
Eyckmans Shari  
Hensmans Natalie  
Ketelslegers Jeroen  
Lenaerts Annemie  
Moors Lien  
Moreira Ana  
Narmon Shanon  
Petré Heidi  
Reniers Patrick  
Rommel Delphine         Penningmeester
Ruttens Kevin  
Stappers An  
Stoorvogel Matthias  
Van Broekhoven   Birgit   Voorzitter
Van Craen Cliff  
Van de put-Taal Marieke   Secretaris
Van den Bergh Serge  
Van Kolen Kristof  
Vandenberghe Koen  
Vercammen Anne  
Verdeyen Sarah  
   

 

Van der Auwera      Els directie
L'Enfant Jérôme     RvB Don Bosco                

Directie en vertegenwoordiging leerkrachten

3. Contact met Ouderraad

Hebt u een vraag of een suggestie of wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Stuur dan een mailtje naar ouderraad@depuzzelhaacht.be

En volg zeker onze Facebookpagina : https://www.facebook.com/ORVBH